Vi finner et passende behandlingstilbud sånn at du kan komme rask i gang. 

For tilpasset individuell trening eller trening i smågrupper samarbeider vi med treningsfysiolog og personligtrenere ved Fri Bevegelse, som er dyktige og har en helhetlig fokus.

Fysioterapi

Fysioterapeuter behandler ryggplager, nakkesmerter og andre funksjonsbegrensninger og muskel og skjelettsmerter. Vi hjelper til med opptrening etter operasjoner, ved slitasje og skader i muskel- og skjelettsystemet og ved sykdom.

Det er mulig med individuell behandling og behandling i grupper. Vi tilbyr også hjemmebehandling etter for eks. operasjon. Alle våre pasienter kan gjennomføre egentrening i våre lokaler.

Pris: avtale fysioterapeuter følger taksplakat fra Helfo, vanlig egenandel inntil frikort er oppnådd.Les mer →

Manuellterapi

Manuellterapeuter har spesialkompetanse innen undersøkelse og behandling.  De kan samtidig henvise til RTG/MR undersøkelse og til spesialisthelsetjenesten.

Pris: avtale manuellterapeuter følger takstplakat fra Helfo, vanlig egenandel inntil frkort er oppnådd.
Les mer →

Rehabilitering kurs over 12 uker

Fysikalsk Rehab tilbyr diagnose baserte rehabiliterings kurs. En må melde seg på kursene og kan finne mer info om kurs på Alver kommune sine nettsider under fanen Gruppetilbod-fysioterapi. 

Kursene innehar

-2 treninger i uken, under veiledning av fysioterapeut.

- tema undervisning  med følgende felles temaer: Fysisk aktivitet, Målsetting, Ernæring, Energi økonomisering, Mestring, Veien videre m.m. 

Pris: 500 kr. Terapigrupper faller derimot under vanlig egenandel inntil frikort er oppnådd.


Les mer →

Ta kontakt med oss for å komme rask i gang

unsplash