å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne..

- Rehabilitering skal bidra til at mennesker med sykdom eller skade oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt, og i samfunnet.

- Rehabilitering foregår på ulike måter og vanligvis som en naturlig del av behandlingen.

- Rehabilitering handler om samarbeid mellom pasienten og fagpersonene, og ofte kan det være flere ulike faggrupper inne i bildet.


Definisjon av rehabilitering:

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Rehabiliterings kurs

Kartleggings- og Rehabiliteringskurs for deg som er sykemeldt og har muskel og skjelettlidelser


Kurset går over 3/ 6 uker med to gruppetreninger i uken og en tema undervisning. På forhånd får du en individuell kartleggingstime hvor vi ved behov henviser deg videre til RTG/ MR eller til spesialist helsetjenesten. Det er viktig å komme i gang med riktig tilpasset fysisk aktivitet eller trening under veiledning av fysioterapeut mens du venter på å komme til i spesialisthelsetjenesten eller mens du venter på operasjon. Det er mulighet til forlengelse av tilbudet. 

Pris: 250 kr. terapigruppetreninger faller under vanlig egenandel inntil Frikort er oppnådd.

Sted: gamle Alversund Skule

Alversund: mandager og torsdager kl9 med tema undervisning mandager kl.10.30.

Det kan være aktuell å tilby deg trening i terapibassenget i stedenfor eller i tilleg.


Ta kontakt med fysioterapeut Tanja på tanja@fysikalsk-rehab.no

Rehabiliteringskurs for deg med Artrose i vektbærende ledd: Aktiv med Artrose


Aktiv med Artrose er for deg med artrose i vektbærende ledd, som ankel, kne og hofteledd. Kurset går over 12 uker.

Innehold: 2 gruppetreninger i uken under veiledning av fysioterpeut og en temaundervisning under veiledning av fysio, veileder i psykisk helse og treningsfysiolog.

Pris: 500 kr og terapigruppe trening faller under vanlig egenandel inntil frikort grense.

Sted: gamle Alverund Skule og på Manger:

Alversund: Mandager kl.13.30 og torsdager kl.13.30. Tema undervisninger mandager kl13.

Manger: Onsdager kl.10.30 og fredager kl.12.


Ta kontakt med fysioterapeut Tanja på tanja@fysikalsk-rehab.no

Rehabiliteringskurs for slagrammede og deg med utfordringer sentral nevrologisk etter sykdom/skade.


Kurset går over 10 uker og har fokus på høy intensiv ærob trening, kondisjonstrening for å vedlikeholde lungefunksjon (styrke og volum) stemme, pust, koordinasjon, finmotorikk og hjernetrim og selvfølgelig styrketrening. Kurset inneholder og temaundervisning under veiledning av fysioterapeut, veileder i psykisk helse og Helse og Treningsfysiolog.

Pris: 500 kr og terapigruppe treningen faller under vanlig egenandel inntil frikort grense.

Sted: gamle Alversund skule

Alversund: Tirsdager kl.10.30 og torsdager kl.11.30.

Ved siden av kurset kan også trening i terapibassenget være aktuell eller Boccia treningen.


Ta kontakt med manuellterapeut Koen, på koen@fysikalsk-rehab.no

Rehabiliterings kurs for deg med langvarige muskel og skjelettlidelser, rygg og nakke smerter.


Kurset går over 10 uker, med to gruppetreninger og en tema undervisning i uken. Tema undervisninger har blant annet temaer som fysisk aktivitet, mestring, smertemestring, målsetting, søvn, veien videre.

Pris: 500 kr og terapigruppetrening faller under vanlig egenandel inntil frikort grense.

Sted: gamle Alversund skule, inngang H.

Alversund: Mandager kl.9 og torsdager kl.9. Tema undervisning er mandager kl.10.30

Ved siden av kurset kan i tillegg eller istedenfor trening i terapibassenget være aktuell.Ta kontakt med fysioterapeut Tanja på tanja@fysikalsk-rehab.no

Terapigruppe trening under veiledning av fysioterapeut i terapibassenget eller vanlig basseng:


Fysikalsk Rehab tilbyr 6 forskjellige terapibasseng treninger i uken.

Basseng Ostereidet: Ostereidet har et flott stort basseng som egner seg til allsidig vektløs trening. Bra for muskler og ledd.

Mandager

kl.16.30-17.30

Terapibassenget (varmt vann) Radøhyallen, Manger

Onsdager:

kl.08.15: for deg meg RA eller andre langvarige muskel og skjelettlidelser

kl.11.30: for slagrammede og denne timen brukes også som gangtrening i basseng for deg som sitter i rullestol

kl.12.20: for deg med artrose

kl.13.15: for deg med smerte i muskel eller ledd.

kl.17.00: for deg som er i arbeid og har muskel og skjelett plager.

Pris: terapigruppe trening faller inn under vanlig egenandel inntil frikort grense.Ta kontakt med fysioterapeut Tanja på tanja@fysikalsk-rehab.no

Terapigruppe trening under veiledning av fysioterapeut i gruppe sal på Alversund.


Vi tilbyr 6 terapigrupper i sal:

sted: Alversund , gamle Alversund skule. Inngang H.


Mandager kl.09: Skulder/nakke terapigruppetrening

Mandager kl.11.30: terapigruppe for deg med Parkinson

Tirsdager kl.12 : Mobilitet og styrke 

Tirsdager kl.13: Boccia egentrening (ikke under veiledning av fysio) boccia er et ballspill for deg som har vansker å forflytte seg og alle sitter på stol eller i rullestol. (Åpent for alle å delta, gratis tilbud)

Tirsdager kl.13.30: fallforebyggende og balanse trening

Torsdager kl.16.30: Skulder / nakke terapigruppetrening

Pris: terapigruppe treninger faller inn under vanlig egenandel inntil frikort grense.Ta kontakt med fysioterapeut Tanja på tanja@fysikalsk-rehab.no

Gode opplevelser, i trygge hender

Eg har hatt problem med ryggen i mange år, og er heilt avhengig av å trene for å fungere i kvardagen.

Trur ikkje eg hadde vore så oppegåande viss eg ikkje hadde hatt Tanja og Koen sitt opplegg.

— Linda G.
Her er alle i same båt, og  er veldig glad for det tilbodet vi har.

— Anita H.

unsplash